Redakčný tím Počasie & Radar

Žijeme počasím
author

Počasie & Radar má svoj medzinárodný redakčný tím, ktorý má svoje zastúpenie po celom svete. Tvoria ho najmä meteorológovia, ktorí vďaka žurnalistickým skúsenostiam dokážu podávať odborné informácie a analýzy predpovede počasia takou formou, ktorá je zrozumiteľná pre všetkých.

„Naším hlavným poslaním je prinášať širokej verejnosti seriózne správy o počasí a klíme z domova a zo sveta nepretržite počas celého roka.“