Košice
0
nízky
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
trvanie slnečného svitu
1 h
7:03 15:42
max.
nízky
stredný
vysoký
veľmi vysoký
extrémny
1
nízky
1
1
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
trvanie slnečného svitu
5 h
7:05 15:41
max.
1
nízky
1
1
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
trvanie slnečného svitu
8 h
7:06 15:41
max.
0
nízky
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
trvanie slnečného svitu
0 h
7:07 15:40
max.
0
nízky
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
trvanie slnečného svitu
0 h
7:08 15:40
max.
0
nízky
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
trvanie slnečného svitu
0 h
7:10 15:39
max.