Peľové spravodajstvo pre lokalitu Bardejov

Skorocel
Trávy
Raž
Dub
Vŕba
Šťaveľ
Topoľ
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Breza
Jelša
Skorocel
Trávy
Raž
Dub
Vŕba
Šťaveľ
Topoľ
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Breza
Jelša
Skorocel
Trávy
Raž
Dub
Vŕba
Šťaveľ
Topoľ
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Breza
Jelša
Skorocel
Trávy
Raž
Dub
Vŕba
Šťaveľ
Topoľ
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Breza
Jelša
Skorocel
Trávy
Raž
Dub
Vŕba
Šťaveľ
Topoľ
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Breza
Jelša
Skorocel
Trávy
Raž
Dub
Vŕba
Šťaveľ
Topoľ
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Breza
Jelša
Skorocel
Trávy
Raž
Šťaveľ
Topoľ
Dub
Palina
Ambrózia
Lieska
Brest
Vŕba
Breza
Jelša